maandag 17 november 2014

384 sekonden in Edegem: slachtofferherdenking op kruispunt vol overtredingen

Zondagmorgen 16 november 2014 stond de verzamelde pers en politiek 384 sekonden stil op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Hovestraat in Edegem om de 384 verkeersdoden op de Vlaamse wegen te herdenken.

Het was immers World Remembrance Day voor verkeersslachtoffers.

ATV    GvA   DeRedactie (VRT)


Uiteraard keek niemand naar het kruispunt zelf ...
Zoals niemand bij politie naar de overtredingen door de overheid kijkt.Edegemsestraat, Hove :

Hove, Edegemsestraat, kijkrichting Edegem, F50bis helemaal rechts
Op de Edegemsestraat richting Edegem, is geen enkel voorrangsbord geplaatst dat de bestuurders uit deze richting verplicht voorrang te verlenen aan de bestuurders op de N1/Mechelsesteenweg - nochtans een voorrangsweg aangeduid door B9 !
Vanzelfsprekend is dat verplicht (Artikel 8.5).

Merk op dat de fietsers hier ook rechts van het verkeerslicht rijden, dat bijgevolg niet geldt voor hen !
Dat zal later nog terugkomen.

Het bord F50bis rechts op de foto, dat het afslaand verkeer waarschuwt voor rechtdoor rijdende fietsers mag uitsluitend geplaatst worden als deze onvoldoende zichtbaar zijn.
(Artikel 12.13ter)
Het is echter de bedoeling dat fietsers ongeveer 20m om de hoek oversteken, waar ze duidelijk zichtbaar zijn.

Borden F50bis worden zeer vaak gebruikt in situaties waar ze eigenlijk niet gebruikt mogen worden.
Daardoor verliezen ze hun effectiviteit op de plaatsen waar ze wél nodig zijn.


Hove, Edegemsestraat, rechts afslag met B1 vanaf Mechelsesteenweg
Vanaf de Mechelsesteenweg is er een aparte afslagstrook richting Hove, voorzien van een voorrangsbord B1. Op de Edegemsestraat ontbreekt echter een (door Artikel 8.1.2° ) verplicht voorrangsbord dat de bestuurders daar voorrang verleent aan het verkeer dat van de Mechelsesteenweg komt.N1 / Mechelsesteenweg, richting Mechelen :

N1 richting Mechelen, thv Boniverlei
Langs de Mechelsesteenweg is er tussen het kruispunt met de Boniverlei en het daaropvolgende kruispunt met de Edegemse / Hovestraat, helemaal geen fietspad gemarkeerd noch aangegeven door een gebodsbord D7 of D9.
Vermoedelijk stond 1 van deze borden op het kale paaltje .
Merk ook op dat wat voor een fietspad moet doorgaan, rechts van het voorrangsbord B9 loopt.
Aangezien voorrangsborden rechts moeten geplaatst worden, geldt dit niet voor de (brom)fietsers !N1, afslag naar Hovestraat (Edegem)
Ter hoogte van de Hovestraat is er een aparte afslagstrook richting Edegem. De "haaietanden" staat op de rijbaan gemarkeerd, maar het verplicht bijhorende voorrangsbord B1 ontbreekt op de paal rechts.N1, afslag naar en kruispunt met Hovestraat (Edegem)
Bestuurders die hier afslaan richting Edegem, hebben er het raden naar dat ze daarbij een fietspad dwarsen.

Hoewel het verplicht is de wegmarkering voor een fietspad door te trekken op een kruispunt van een voorrangsweg als er na het kruispunt een fietspad verder loopt, is dat niet gebeurd aan de afslagstrook, noch op het driehoekige "eilandje" tussen de rijbanen, noch op het deel van het kruispunt voorbij de rijbaan van de Hovestraat.

Hoewel voorzien is dat :
Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

1° Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.


markeert de Vlaamse overheid vaak enkel een fietspad waar dit de dwarsrijbaan oversteekt, op een deel van het kruispunt dus, en niet op het gehele kruispunt.

Een kruispunt is per definitie en volgens de rechtspraak veel groter dan enkel de snijlijnen van de rijbanen. (Artikel 2.9)

Een gevolg hiervan, is dat (brom)fietsers in de problemen kunnen komen met hun plaats op de openbare weg - zie Artikel 9.

N1 richting Mechelen, thv Hovestraat
Het verkeerslicht en de stopstreep voor de fietsers thv de Hovestraat, staan voorbij de plaats waar de (brom)fietsers komende vanuit de Edegemsestraat het "fietspad" langs de N1 Mechelsesteenweg dwarsen.

(Brom)Fietsers vanuit de Edegemsestraat - of (brom)fietsers vanuit Mechelen die afslaan naar de Hovestraat/Edegem - krijgen dus groen  licht voor het dwarsen van de N1, terwijl de fietsers langs de N1 niet door een rood verkeerslicht tegengehouden worden.

Dit is een bijna-standaard situatie op kruispunten van gewestwegen met meerdere rijbanen:
Het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen stelt zelfs
"4.5.1.3 Kruising met verkeerslichten
 De conflicten van de fietsers onderling hoeven niet geregeld;"

Misschien moet de Vlaamse overheid toch maar eens de conflicten regelen tussen haar Vademecums en de verkeersreglementering ...

Volgens de wegcode:
Artikel 61. Driekleurige verkeerslichten

61.3.2. Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt.

Stel je voor dat Vlaanderen hetzelfde zou doen voor het autoverkeer ...Iedereen dan maar voorrang ?
Edegem, Hovestraat, richting Hove, fietspad rechts van verkeerslicht en voorrangsbord
Eens bij groen licht de dwarsrijbaan van de Hovestraat gepasseerd, worden de (brom)fietsers langs de N1 Mechelsesteenweg - in principe een voorrangsweg - geconfronteerd met (brom)fietsers die van rechts komen op het dwarsend fietspad uit de Hovestraat die noch door een voorrangsbord voorrang dienen te verlenen, noch door een verkeerslicht tegengehouden worden - het fietspad ligt er rechts van zowel het voorrangsbord als het verkeerslicht.

Dit is ongeveer de standaard manier waarop dergelijke kruispunten aangelegd worden.
Het verklaart mogelijk mee het hoge (maar ondergerapporteerde) aantal fiets-fiets ongevallen.
N1 / Mechelsesteenweg richting Mortsel :

N1 richting Mortsel, thv Buizegemlei
Tussen het kruispunt van de N1 Mechelsesteenweg met de Jan Frans Gellyncklaan / Buizegemlei en het volgende kruispunt met de Hovestraat / Edegemsestraat, loopt er opnieuw feitelijk GEEN fietspad langsheen de N1.
Zowel de wegmarkering hiervoor, als een gebodsbord D7 of D9 ontbreken.

Wat vermoedelijk voor het fietspad langs de N1 moet doorgaan - een weggedeelte met rode betonklinkers - ligt hier wel links van het voorrangsbord B9 dat de voorrangsweg aangeeft.N1 richting Mortsel, thv Edegemsestraat (Hove)
Aan het kruispunt met de Edegemsestraat, dwarst afslaand verkeer vanaf de N1 richting Hove dit "fietspad" zonder dat zij uit enig verkeersteken kunnen opmaken dat dit een fietspad zou zijn.

Noch op de afslagstrook van de N1 naar de Edegemsestraat, noch op het driehoekige "eilandje" tussen de verschillende rijbanen, noch op het stuk kruispunt voorbij de rijbaan van de Edegemsestraat, is op het kruispunt de wegmarkering aangebracht om een fietspad aan te geven.
Hove, Edegemsestraat, richting Edegem
Eens bij groen licht de dwarsrijbaan van de Edegemsestraat gepasseerd, worden de (brom)fietsers langs de N1 Mechelsesteenweg - voorrangsweg - geconfronteerd met (brom)fietsers die van rechts komen op het dwarsend fietspad vanuit de Edegemsestraat die noch door een voorrangsbord voorrang dienen te verlenen, noch door een verkeerslicht tegengehouden worden - het fietspad ligt er rechts van het verkeerslicht, en een voorrangsbord ontbreekt hier volledig !
Hovestraat, Edegem :
Van de verkeerslichten op paal A01, als herhaling gericht naar de Edegemsestraat, brandt noch het groene, noch het oranje licht.In de Hovestraat, richting Edegem, is er geen voorrangsbord B15 geplaatst voor de aansluiting met de afslagstrook vanaf de N1 hoewel deze laatste voorzien zou moeten zijn van een voorrangsbord B1 - de haaietanden zijn op de grond aangebracht, maar de scheve paal staat er leeg bij.
Fietspad Hovestraat via N1 richting Edegemsestraat, verkeerslicht A10 rechts zonder B1
Voor (brom)fietsers vanuit de Hovestraat die oversteken naar de Edegemsestraat, en (brom)fietsers vanuit richting Mortsel die afslaan naar Hove, is er ter hoogte van paal A10 wel de wegmarkering uit Artikel 76.2 KB 1/12/1975 ( "haaietanden") voorzien, maar het bijhorende voorrangsbord B1 is verdwenen.

Deze (brom)fietsers kunnen - bij defecte verkeerslichten tijdens een black-out bvb - de voorrangsweg N1 dus dwarsen op een gemarkeerd fietspad, zonder een voorrangsbord tegen te komen dat hen verplicht voorrang te verlenen aan de bestuurders op de rijbaan van de voorrangsweg.

Iedereen voorrang ...
Diversen :


Wat op en rond dit kruispunt opvalt, is hoeveel verkeersborden in slechte staat zijn:
vuil, afgebleekt, niet meer retroreflecterend, of bedekt door mos of resten van stickers.
Duidelijke tekenen van een gebrek aan onderhoud.


Nu maar hopen dat Minister Ben Weyts eens wat langer dan 384 sekonden stil staat bij wat zijn administratie op de Vlaamse wegen uitspookt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten