maandag 13 oktober 2014

Lier, werf N14: Mechelsesteenweg x Hoog-Lachenen

Andere werf - 1 van 3 gelijktijdige werven op de Mechelsesteenweg / N14 in Lier - zelfde miserie ...

Situatie-kaartje

Waar er op de werf rond het kruispunt met de R16 nogal kwistig met de oranje-gele verf omgesprongen wordt, hadden voorlopige wegmarkeringen hier niet misstaan om de te volgen rijstrook naar de linker helft van de rijbaan te leiden.

Nu moet iedere bestuurder daar een doorlopende streep overschrijden (derde graads overtreding !) en links daarvan gaan rijden, terwijl er op die plaats nog geen enkele aanduiding is dat er éénrichtingsverkeer geldt, hoewel verplicht.

N14, nadering werf, richting Lier


Terwijl het wettelijk verplichte gevaarsbord A25 niet geplaatst is, 150m vooraf, staat er pal ter hoogte van een oversteekplaats voor bromfietsers een gevaarsbord A51 op een oranje ondergrond, met vermelding "Overstekende fietsers" .
Uiteraard dient hier het in de wegcode voorziene gevaarsbord A25 gebruikt te worden.

A51, gebruikt ipv A25, vlak bij de oversteekplaats ipv op 150m

De (brom)fietsoversteekplaats is gemarkeerd met een oranje-gele wegmarkering, in plaats van de in de wegcode voorziene en verplichte witte wegmarkering.

Oranje wegmarkeringen zijn uitsluitend toegelaten voor de markering van voorlopige rijstroken.
Op het moment dat deze foto's genomen werden (5/10), stond er geen voorrangsbord B1 bij deze haaietanden-markering. Dat lag in de berm. Momenteel (12/10) staat het er wel.


Dit moet dus een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad voorstellen.
Een regelrechte schande, en in bijzonder schril contrast met de moeite die er een paar kilometer verderop langs de R16 gedaan werd om tijdelijke rijbanen te voorzien.

Richting Lier is deze onveilige "dirttrack" bovendien nergens als fietspad aangeduid.

dubbelrichtings"fietspad" kijkrichting Duffel
dubbelrichtings"fietspad" kijkrichting Duffel


Verbodsbord C31 zonder uitzondering voor fietsers - er is echter geen enkele reden waarom zij niet zouden mogen afslaan naar Hoog-Lachenen.

Iets verderop staat F19 die éénrichtingsverkeer aangeeft, zonder onderbord dat er op wijst dat fietsers toegelaten worden in beide richtingen.

N14 thv kruispunt Hoog-Lachenen, kijkrichting Lier

Hoewel er geen duidelijke reden is om dat ook voor fietsers te verbieden terwijl er gewerkt wordt aan de andere zijde van de N14, is er een toegangsverbod voor alle bestuurders van Hoog-Lachenen naar de N14.
De weg is er evenwel vrij, en het verbodsbord C3 wordt dan ook vaak overtreden.


C3, Hoog-Lachenen


Fietsers die vanuit Lier richting Duffel rijden, werden op 5 oktober net voor het kruispunt met Hoog-Lachenen plots geconfronteerd met een verbodsbord C3 dat hen verbiedt verder te rijden.
Waarom ???

C3 op N14 thv Hoog-Lachenen


Toegang tot containerpark Ivarem.

B1 met waarschuwing voor fietsers in beide richtingen, maar gecombineerd met een B5 (STOP) zonder deze waarschuwing ?
Het verbodsbord C31 dat iedereen verbiedt rechts af te slaan, geldt niet door de plaatsing er van aan de overzijde van de dwarsrijbaan. Om te gelden, moet het verbodsbord C31 op de weg van / naar het containerpark staan, en dan uiteraard een uitzondering voor fietsers krijgen.Bovendien staan er op de N14 / Mechelsesteenweg in de richting van Lier centrum, vanaf een zijwegje (ook Mechelsesteenweg) links voor de Lachenenbeek, geen voorrangsborden meer die de weggebruikers op de Mechelsesteenweg voorrang verlenen op de kruispunten met Hoog-Lachenen of het Ivarem containerpark .


Oversteekplaats naar nergens ...

Oversteekplaats voor fietsers tussen toegang containerpark en Maaikeneveld.
Aangebracht met oranje-gele verf ipv als een verplicht witte wegmarkering.

5 oktober 2014

De oversteekplaats leidt nergens heen, of in het slechtste geval naar het ziekenhuis.
Momenteel ligt er aan de overzijde zelfs geen beton meer.

13 oktober 2014


Aanwijzingsbord F50 dat de oversteekplaats aangeeft, maar een eind voorbij de markering van de oversteekplaats geplaatst is.
Deze oversteekplaats is evenmin vooraf aangegeven met een gevaarsbord A25, hoewel verplicht.

Het gevaarsbord A39 dat aangeeft dat er terug verkeer in 2 richtingen toegelaten is, geplaatst thv Maaikeneveld, dus feitelijk op de plaats waar het tweerichtingsverkeer ingaat, ipv 150m vooraf, en zonder afstandaanduiding dmv een onderbord.
Hoewel fietsverkeer in beide richtingen toegestaan zou moeten zijn, staat er momenteel vlak voor én vlak na het kruispunt met Maaikeneveld rechts van de Mechelsesteenweg (rijrichting Duffel) een verbodsbord C3 dat alle bestuurders de toegang verbiedt !

In principe moet dat verbod zelfs in beide richtingen gelden, terwijl er verkeer toegelaten is vanuit Maaikeneveld richting Lier centrum.

C3, vlak voor kruispunt N14 x Maaikeneveld

C3, vlak na kruispunt N14 x MaaikeneveldOp 5 oktober stond het verbodsbord C3 midden op de rijbaan, rechts van de plaats waar de fietsers naar de halve oversteekplaats moesten rijden:

C3, kijkrichting Duffel (5/10)


Het bordje dat het dubbelrichtings fietspad aangeeft, staat pas een paar tientallen meter voorbij het kruispunt met het Maaikeneveld, richting Duffel :

De parkeerverboden E3 zijn ook redelijk dwaas, geplaatst in de verkeerde richting.
Vanuit de richting Duffel, is het dubbelrichtingsfietspad niet aangegeven langs de N14 na het kruispuunt met Hoog-Lachenen.
Men mag vanuit de andere richting dus parkeren links naast de rijbaan (wegens éénrichtingsverkeer) !

zondag 12 oktober 2014

Lier, werf R16: Zelfs bij aanpassingen loopt het verkeerd

Update 11 november 2014


Eigenlijk is het niet te snappen.


Je geeft de wegbeheerder de pap in de mond wat er mis is met de signalisatie op en rond een werf, met alle relevante verkeerswetgeving er bij, en dan nog slaagt men er niet in de gemelde overtredingen recht te zetten zonder er nieuwe bij te maken.
Dat is wegbeheer in Vlaanderen, in 2014.


Na de derde ingebrekestelling, een week geleden, zijn er amper een paar kleine aanpassingen gebeurd. Die leidden echter allemaal weer tot nieuwe overtredingen.


Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Oudstrijderslaan (kaartje) stond op beide wegen hetzelfde voorrangsbord (B1). Dat mag uiteraard niet, en het bord B1 in de Oudstrijderslaan is nu afgedekt. Alleen: er is geen bord voor in de plaats gekomen dat bestuurders hier voorrang geeft, en dat is verplicht (Artikel 8.1.2°).
12/10 : Oudstrijderslaan, B1 afgedekt, verder geen voorrangsbord

Soms kan het blijkbaar toch wat sneller gaan met de aanpassingen :
Maandagnamiddag 13 oktober was er een voorrangsbord B15 geplaatst in de Oudstrijderslaan.

13/10 : Oudstrijderslaan, B15 geplaatst
Helaas krijgen de bestuurders die de Oudstrijderslaan uitrijden meestal nog steeds geen voorrang van de bestuurders op de N14 / Mechelsesteenweg.Het voorrangsbord B1 op de Mechelsesteenweg, is bovendien nog steeds niet aangekondigd door een voorrangsbord B3 zoals verplicht (Artikel 8.2.1°).

Doordat
- de aanwezigheid van het voorrangsbord bord B1 niet aangekondigd wordt;
- het voorrangsbord zelf niet bijster goed zichtbaar staat, in een bocht, en meestal tussen geparkeerde voertuigen;
- het bord B1 pas zichtbaar wordt van op ongeveer 50m , in het beste geval;
- de voorrangsregeling tegenovergesteld is aan de voordien bestaande voorrangssituatie;

wordt hier in de praktijk vaker niet dan wel voorrang verleend door verkeer komende vanuit de richting Duffel. Best gevaarlijk.


Aan de andere kant van de Oudstrijderslaan, is er op de Lintsesteenweg voor het verkeer rijdend richting Lint een afbuigend voorrangstraject voorzien voor wie de Oudstrijderslaan wil indraaien.

Lintsesteenweg,  richting Lint, thv Oudstrijderslaan

Maar : Dat blauwe bord moet verplicht onder het (half verscholen) voorrangsbord B15 hangen.

Een aangepast onderbord moet in dat geval onder de andere voorrangsborden op het kruispunt aangebracht worden, om iedereen duidelijk te maken hoe het voorrangstraject loopt - wat hier niet gebeurd is.
De verwachte voorrangsregeling is immers tegenovergesteld met en zonder onderbord dat het voorrangstraject aangeeft.Lintsesteenweg, kijkrichting Lier, thv Oudstrijderslaan
B1 zonder verplicht onderbord met voorrangstraject, rechts de intussen afgedekte B15

Vanop de Lintsesteenweg, moet men verplicht de Oudstrijderslaan indraaien. (foto boven)
Vrachtwagenbestuurders met een voertuig of sleep langer dan 8m worden daar echter plots geconfronteerd met een verbodsbord C25 om de Oudstrijderslaan in te draaien, zonder dat zij een alternatieve weg kunnen volgen.

C25, 8m max. lengte, Oudstrijderslaan
In zo'n geval moet dit verbodsbord vooraf aangekondigd worden (Artikel 9.4.1°), wat niet gebeurd is.

dinsdag 7 oktober 2014

Lier, werf R16: Nieuwe fase. Nieuwe overtredingen. En veel !

Terwijl de pers vooral de verkeersellende ziet op en rond de ring rond Lier (situatiekaartje), ziet WegWanBeheer.be een hoop onveilige situaties en overtredingen tegen de regelgeving inzake het plaatsen van verkeerstekens.

Dacht u misschien dat deze werf er goed uit zag ?
Think again.
De werf mag er fraai, doordacht, misschien zelfs indrukwekkend uitzien - van zodra men de verkeerswetgeving naast de realiteit legt, blijft er niets van overeind.


Dinsdagmorgen is een derde (!) ingebrekestelling vertrokken naar de Vlaamse overheid, de burgemeester, de korpschef van de Lierse politie, en verkeerssignalisatiebedrijf VBG.

Met de nieuwe inrichting van de werf, zijn de laatste van de vorige reeks inbreuken verdwenen.
Maar geen nood, er zijn er meer dan genoeg andere in de plaats gekomen.
Zo'n 22 in totaal, waarvan er meerdere op meerdere plaatsen herhaald worden.


Kleurboekje
Oranje fietsoversteekplaats en haaietanden
Oranje voorsorteringspijlen
Oranje rijstrookverminderingspijl en verdrijvingsvlak
Oudstrijderslaan
Wegmarkering in geel, die een niet geplaatst voorrangsbord B17 "herhaalt"
Verschillende wegmarkeringen zijn aangebracht in oranje-gele kleur.
Dat lijkt best fraai op droog, zwart asfalt.
Maar bij regen en in het donker is het al veel minder fraai, en vooral minder zichtbaar.
Kijken we echter naar de wegcode, dan is hier helemaal niets fraais meer aan.

Oranje wegmarkeringen zijn in de wegcode uitsluitend toegelaten voor het aangeven van voorlopige rijstroken.
Al deze wegmarkeringen moeten verplicht in het wit aangebracht worden.
De oranje (zelfs eerder gele) wegmarkeringen voldoen niet aan de vereisten van Artikel 5 .
Wie al eens een PV krijgt, weet tot zijn scha en schande dat Artikel 5 mee vermeld wordt bij elke overtreding van een verkeersteken.
Deze wegmarkeringen zijn dus niet bindend voor de weggebruikers.Fietser mag ik over steken, neen of neen ?

Tussen de Ringenhofweg en de Elzenlaan, werden er speciaal 2 fietsoversteekplaatsen over de R16 aangelegd om (brom)fietsers rond de werf te leiden.
Hoe men daar moet geraken, is blijkbaar nog niet voor alle fietsers even duidelijk.

Maandagmiddag al werkten de drukknoppen niet, die fietsers de mogelijkheid moeten geven om de lichten voor hen op groen te zetten en over te steken.
Fietsers stonden er dan ook eindeloos voor rood langs de kant van de Ringenhofweg.

Aan de kant van de Elzenlaan, stond maandagmiddag het verkeerslicht voor de fietsers op knipperlicht, terwijl verkeer op de R16 groen had.
Dit is een situatie die niet mag voorkomen (Artikel 61.3.2), en wijst er op dat de verplichte veiligheidsinrichting van deze lichten (Artikel 3.1.2) niet werkt(e).Knipperlicht, op het goeie moment

Terwijl er overal op de R16 en de Mechelsesteenweg hopen verbodsborden C9 en C11 staan om (brom)fietsers te weren, kan en mag men aan de oversteekplaatsen probleemloos de omleidingswegen rond de werf oprijden.
Bizar. Onveilig ook. Maar geen overtreding.

De gevaarsborden A25 en A33 die waarschuwen voor de oversteekplaatsen en verkeerslichten, staan niet op de voorziene 150m van het gevaar, en de werkelijke afstand is evenmin aangeduid - nochtans een verplichting uit Artikel 66.2 .


A25 en A33 rechts, te kort bij oversteekplaats
Rijrichting naar Mechelsesteenweg

Voor wie richting Aarschotsesteenweg rijdt, staan deze gevaarsborden links ipv rechts zoals verplicht.
Een overtreding van Artikel 66.1 .
Maandagavond stonden ze zelfs 90° weggedraaid van de naderende bestuurders.

A25 en A33 linksgeplaatst, te kort bij oversteekplaats
rijrichting naar Aarschotsesteenweg


Langs de Mechelsesteenweg ligt een dubbelrichtingsfietspad tussen Lier en Duffel.
Al jarenlang slecht gesignaleerd, maar kom,  het ligt er ...

Door de nu aangebrachte signalisatie mogen fietsers dat fietspad plots niet meer gebruiken in de richting van Duffel (dus wég rijdend van de werken !) tussen de aansluiting van de Mechelsesteenweg met de Ring R16, en de Oudstrijderslaan.

F19 richting Lier centrum
C1 richting Duffel


Gek genoeg mogen ze nog wél naar de werf toe rijden, waar ze dan de Lintsesteenweg opgestuurd worden, waar het fietspad deels "verdwenen" is (niet meer aangeduid), waar veel verkeer van de R16 komt, maar geen voorrangsborden op de Lintsesteenweg staan.


Bebouwde kom zonder grenzenDe Lierse bebouwde kom is al sinds 23 september 2014 niet meer correct afgesloten aan alle in- en uitgangen er van.
Dat is half-zijn-gat aangepast, zoals we dat in 't Schoon Liers zeggen, maar nog steeds niet in orde.

WegWanBeheer doet voortaan ook aan waarzeggerij !

Op 27 september werd Schepen Bert Wollants verwittigd dat dezelfde situatie zich ook zou voordoen aan de bovenstaande oversteekplaatsen voor (brom)fietsers.
En aldus geschiedde ...

Of men al dan niet in een bebouwde kom rond brommert, heeft gevolgen voor de correcte plaats van de bromfietsers op de openbare weg.

Elzenlaan, in- en uitgang bebouwde kom, maar zonder borden


Voorrang of geen voorrang, that's the question


Wanneer er niet netjes voorrang verleend wordt, bestaat er een grote kans dat er een paar weggebruikers op elkaar knallen.
Wie dacht dat de overheid de voorrangsborden dan ook zeer zorgvuldig zou plaatsen, is nog erg verkeersnaïef.


Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Oudstrijderslaan, staat in beide richtingen een voorrangsbord B1.
Lastig natuurlijk, als iedereen voorrang moet verlenen en niemand voorrang heeft.
En een overtreding op Artikel 8.1.2 .
(Volgens eerdere arresten van het Hof van Cassatie geldt de voorrang van rechts in dit geval.)


Mechelsesteenweg thv Oudstrijderslaan
Oudstrijderslaan

De R16, ring rond Lier, is een voorrangsweg aangegeven met voorrangsborden B9.

Alleen worden de voorrangsborden B9 niet meer herhaald na de nieuw gevormde kruispunten van de R16 met de Mechelsesteenweg.
Dat is nochtans verplicht wegens Artikel 8.5.1


In plaats dat het voorrangsbord B9 herhaald wordt na het kruispunt, staan er op ongeveer die plaats voorrangsborden B1 - die net verplichten voorrang te verlenen !

Deze voorrangsborden zijn bedoeld om verkeer dat van de Mechelsesteenweg de R16 op rijdt, voorrang te doen verlenen, maar staan naast de rijbaan van de R16 ipv op de Mechelsesteenweg.

 
B1 naast rijbaan R16, kant Duffel

B1 naast rijbaan R16, kant stadscentrum, geplaatst voorbij de invoegstrook

Door het niet plaatsen van de voorrangsborden B9 na het kruispunt, en de foutieve plaatsing van de voorrangsborden B1 langsheen de "voorrangsweg" R16, ontstaan er ook problemen met de voorrangsregeling op de daarop volgende kruispunten van de R16 met de Boomlaarstraat (B1) waar géén verkeerslichten staan,  en de Aarschotsesteenweg/N10 (B5 STOP) , een ander zwart punt waar de verkeerslichten gelukkig nog een oplossing brengen.


Op het kruispunt van de Lintsesteenweg en de Oudstrijderslaan, staat ook weer op beide wegen een B1, maar nog gekker is wat er op de Lintsesteenweg staat :
Het bestaande bord B15 dat voorrang verleent ... en een paar meter verder een vers bijgeplaatst bord B1 dat de voorrang afneemt !
Wat zal het zijn ?

Lintsesteenweg by night: B15 en B1 voor hetzelfde kruispunt


A bridge over troubled asphalt

Ter hoogte van Carrefour zijn er over de rijbanen van de R16, 2 bruggen aangebracht voor de voetgangers.
Blijkbaar voorziet men daar wel een gevaar, wat mag blijken uit de borden die er geplaatst zijn vlak bij de voetgangersbruggen:

Voetgangersbrug over R16

Alleen: om gevaar te signaleren bestaan er uiteraard gevaarsborden.
Deze voorziene verkeerstekens dienen dan ook verplicht gebruikt te worden.
En op een afstand (nominaal 150m) van het gevaar te staan, zodat een bestuurder tijdig gewaarschuwd wordt en zijn rijgedrag kan aanpassen als dat nodig is.

Het grootste gevaar lijkt vooral om tot daar te geraken langheen de smalle richel naast de betonnen Jerseys.

Of om op of af de andere voetgangersbrug (kant Carrefour) te geraken voor wie al een dagje ouder wordt:Stevige helling voetgangersbrug, kant Carrefour

Het uitzicht is wel leuk van daarboven.woensdag 1 oktober 2014

De Lijn is HOT. Letterlijk, iets té HOT !

De lijst busbranden bij De Lijn blijft aangroeien.


Maart 2021: Gent
Maart 2021: Lokeren

November 2019: Mechelen
April 2019 : Herentals
Februari 2019 : Overijse (stelplaats)
Januari 2019: Assenede

Maart 2018: Bekkevoort

Oktober 2017: Stabroek

Juli 2016: Zaventem
Mei 2016: Stelplaats Antwerpen

November 2015 : Beerzel (Putte)
September 2015 : Zonhoven
Juni 2015 : A12 / Stabroek

December 2014 : Volgende Lijn-fakkel ! Dit keer in Ninove.

September 2014 : 5 bussen van De Lijn in brand op 1 maand tijd, bericht GvA.
Volgens De Lijn een "samenloop van omstandigheden".
Omstandigheden, die nogal vaak blijken samen te lopen:

3/12/14: Ninove
25/9/14: Tienen
1/9/14: St Niklaas
6/9/14 Temse
12/9/14: Antwerpen
3/4/14 Ruddervoorde
9/3/14 Lier
30/9/13 Geel
7/4/13 St Niklaas
21/7/?? Merksem
16/5/??  Merksem (2de voorval in 1 week)
7/8/13 St Michiels
12/3/13 Lier
28/1/12 Liedekerke
7/9/12: Zonhoven (2de die week !)
3/9/12 Edegem
19/12/11 Hasselt
27/3/11:  Berchem
3/1/11 Tervuren
16/1/10 Diksmuide (nr beneden scrollen)
11/2/08 Hasselt
19/1/08 Halle

(Lijst gevonden op FaceBook - waarschijnlijk nog onvolledig)


Gaat de Vlaamse overheid wachten om in te grijpen tot er doden vallen ?

Oh wacht ...
Die overheid is via politiek parachutisme natuurlijk zélf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij "De Lijn".