vrijdag 13 maart 2015

Het kan beter en veiliger. Maar het gebeurt niet.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) stelt in De Morgen
"Het kan wel degelijk beter en veiliger."

Dan kan je je natuurlijk afvragen waarom noch hij, noch voorganger Crevits wat onderneemt tegen de verkeersinbreuken door, en nalatigheid van hun Administratie Wegen en Verkeer.Vandaag is de Minister en zijn administratie AWV voor de derde keer in gebreke gesteld voor de inbreuken op het kruispunt waar hij in november 2014 de Vlaamse verkeersslachtoffers ging herdenken:
384 sekonden in EdegemMijnheer de minister,


Zo'n 4 maanden na de eerste ingebrekestelling, is er op en nabij dit kruispunt 1 bord D7 (fietspad) teruggeplaatst .
(N1 richting Mechelen thv Boniverlei)

Ondertussen bijna 6 maanden ...

Zijn dat de structurele maatregelen waar u het over heeft in de pers, of binnenkort op het VCV 2015 ?Langs deze weg stel ik dan ook

U, Ben Weyts, Vlaams Minister van Mobiliteit;
De Vlaamse overheid zelf;
Het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Antwerpen, afdelingshoofd ir. Laurens Hermans, afdelingshoofd ir. Eva Van den Bossche, en elke andere ambtenaar die mee verantwoordelijk is voor de inrichting en opvolging van de N1;

opnieuw in gebreke voor de eerder gemelde inbreuken, tekortkomingen, en misleidende toestanden op en nabij het kruispunt van de N1 Mechelsesteenweg met de Hovestraat (Edegem) en de Edegemsestraat (Hove), en het niet aanpassen daarvan binnen een redelijke termijn na melding.In antwoord op het ongedateerde antwoord van uw administratie [ KAB/2015/IJ/124 ] - waarvan ik de inhoud notabene eerst via de Fietsersbond doorgestuurd kreeg !


•    Ontbrekende markeringen bij doorlopende fietspaden: deze zullen aangepast worden tijdens de onderhoudsbeurt voor markeringen. Deze werken worden steeds uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden.
Het aanbrengen van deze wegmarkeringen is verplicht.
Deze verplichting is geen functie van de weersomstandigheden.
Er zijn in de afgelopen 4 maanden voldoende mooie dagen geweest waarop deze wegmarkeringen aangebracht konden worden, desnoods voorlopig.


Bij de onderhoudsbeurt voor de wegmarkeringen, zijn de ontbrekende fietspaden echter NIET geschilderd.

•    Ontbrekende voorrangsborden : deze borden zijn van toepassing bij het uitvallen van de verkeerslichten: ook deze borden zullen waar nodig bijgeplaatst worden. Omwille van de plaatsgesteldheid ter hoogte van de tankstations, zullen de borden rechts van het fietspad iets verderop geplaatst worden. Er dient wel opgemerkt dat de borden B1 ter hoogte van de kruispunten in feite niet gelden door de werking van deze verkeerslichten; deze hebben enkel maar een functie bij het uitvallen van deze verkeerslichten.
De plaatsing van deze voorrangsborden is eveneens verplicht, ongeacht de eventuele plaatsing van verkeerslichten.
Kan u garanderen dat deze verkeerslichten nooit zullen uitvallen ?

Bovendien zijn zeker niet alle op dit kruispunt ontbrekende voorrangsborden, ondergeschikt aan de verkeerslichten.

Vanuit Hove richting Edegem geldt momenteel een andere voorrangsregeling dan wat uw administratie er in gedachte heeft tegenover verkeer dat van de N1 afslaat richting Edegem - precies door de afwezigheid van verplichte voorrangsborden.


•    Deelconflict (brom)fietsers onderling. Dit deelconflict wordt toegestaan. Er dient opgemerkt dat aan het fietserslicht op de ene tak van het kruispunt steeds een fietserslicht (met andere kleur) correspondeert op de andere tak van het zelfde kruispunt. Het verkeersreglement belet niet dat er tussenin, niet lichtengeregelde deelconflicten kunnen toegelaten worden voor de fietsers die rijden op van de rijbaan afgescheiden fietspaden.
De verkeerslichten voor (brom)fietsers gelden er slechts tegenover een deel van het dwarsverkeer - nl. het verkeer op de  dwarsrijbaan.
Tegenover (brom)fietsers die de dwarsende fietspaden volgen, is er géén regeling dmv verkeerslichten
[en zelfs niet eens dmv voorrangsborden !]

Waar uw administratie vandaan haalt dat dergelijk "deelconflicht" toegestaan wordt, weet ik niet.
Als er ergens in de verkeerswetgeving een dergelijke bepaling verscholen zit die "dit deelconflict" toelaat, dan hoor ik dat graag.

De enige referentie die ik er voor teruggevonden heb, is het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen zelf.
En dat is geen wetgevend document.
Integendeel, een aantal van de richtlijnen inzake fietspaden aan kruispunten is zelfs strijdig met de federale verkeerswetgeving.

HOOFDSTUK 4  ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE 2014)
4.5 FIETSVOORZIENINGEN OP KRUISPUNTEN
4.5.1.3 Kruising met verkeerslichten
De conflicten van de fietsers onderling hoeven niet geregeld; ze gebeuren liefst door achtereenvolgens in- en uitvoegen naar en van een kort gemeenschappelijk gedeelte.

Desgevraagd komt uw administratie in essentie niet verder dan dat het Vademecum aan herziening toe is ...


De wegcode stelt dat "het verkeer" - en niet een willekeurig deel van het verkeer - rood moet hebben wanneer in de andere richting groen of oranje brandt:
61.3.2. Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt. (...).

Dat is ook wat weggebruikers verwachten wanneer zij een groen licht voorbijrijden :
nl. dat het dwarsverkeer tegengehouden wordt.


Dat uw administratie tegenspartelt kan ik gerust geloven : talloze kruispunten in gans Vlaanderen zijn aangelegd zoals dit kruispunt.

•    Herhalingslicht defect: dit zal op korte termijn worden nagekeken.

Uw administratie en ik verschillen duidelijk in interpretatie van het begrip "korte termijn".

En in interpretatie van het begrip "verantwoordelijk wegbeheer" ...Het kan beter en veiliger.
Maar wanneer ?