dinsdag 23 september 2014

Lier, werf R16 : Bebouwde kom opgeheven(update)


Afgelopen weekend had ik het gevoel dat er iets miste op het kruispunt van de Ring rond Lier en de Mechelsesteenweg ...


De borden F1 en F3 die respectievelijk het begin en einde van de Lierse bebouwde kom aangeven en normaal net binnen de ringweg R16 langs de Mechelsesteenweg staan, zijn gewoon verdwenen bij de werken !

Het is vrij lastig om iets te fotograferen dat er niet is, maar goed:
Hier stonden deze borden voor ze plots verdwenen.
De gevolgen zijn niet min :

Bij een PV gebaseerd op verkeerstekens, verwijst de politie steeds naar Artikel 5 van de wegcode.
Alleen is de Lierse bebouwde kom door het verwijderen van de borden aan een toegang, niet meer afgebakend zoals de wegcode dat voorschrijft in Artikel 71.2 !

Onwaarschijnlijk welk geflater zomaar kan op de Vlaamse wegen.


maandag 22 september 2014

Lier, werf R16 : signalisatie-chaos bij heraanleg pikzwart kruispunt (2e update)

Het kruispunt van de R16 met de Mechelsesteenweg te Lier, is al vele jaren een pikzwart punt op de Vlaamse wegen.
Ondermeer Louis Neefs en zijn echtgenote Liliane lieten er het leven .
Ze waren niet de eerste, en allerminst de laatste slachtoffers op dit kruispunt.
Vele plannen en nog meer jaren later, is de heraanleg nu eindelijk begonnen.
Maar hoe ...

Je zou misschien verwachten dat er op dergelijk zwart punt extra aandacht zou gaan naar de verkeersveiligheid tijdens de werken ? Neen hoor.


Het eerste dat opviel, was dat élke toegang tot het kruispunt een STOP-bord gekregen had.
 
4-way stops zijn in de VS gebruikelijk, maar verboden in België.
(Artikel 8.3.3° MB 11/10/1976)

R16, kijkrichting Emblem
R16, kijkrichting Kessel
Mechelsesteenweg, kijkrichting Duffel
Mechelsesteenweg, kijkrichting Lier Centrum

(Update 2: dit is per 25/9 aangepast door de STOP-borden op de R16 te verwijderen.) 
De R16, de ringweg rond Lier, is een voorrangsweg.

R16, kijkrichting Kessel
R16, kijkrichting Emblem

De voorrangsweg R16 wordt niet opgeheven alvorens de weggebruikers aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg plots voorrang zouden moeten geven - hoewel dat door (Artikel 8.6 MB 11/10/1976) verplicht is, dmv een bord dat het einde van de voorrangsweg aangeeft.

(Update 2: dit is per 25/9 aangepast door de STOP-borden op de R16 te verwijderen.)


Wat met fietsers ?

Mechelsesteenweg, kijkrichting Lier Centrum
Op de foto is rechts van het zeer snugger geplaatste betonblok, nog net de helft te zien van het dubbelrichtingsfietspad langs de Mechelsesteenweg.
Tenminste, wat daarvoor zou moeten doorgaan ...

De fietsers passeren hier zowel het verkeerslicht als het voorrangsbord langs rechts - wat betekent dat geen van beide verkeerstekens voor hen geldt.

Het oranje bord "Fietsers afstappen" heeft geen enkele waarde, en mag eigenlijk niet eens gebruikt worden.
Bromfietsers zouden echter niet moeten afstappen ?

Fietsers én bromfietsers rijden dan ook door tot aan de rijbaan van de R16 :
Daar aangekomen, staat er geen verkeerslicht voor (brom)fietsers, noch een voorrangsbord.
Men laat hier fietsers dus zonder boe of ba een weg dwarsen met 2 rijstroken per rijrichting !

Bij gebrek aan verkeerstekens, geldt hier de voorrangsregel voor fietsers op een fietspad - Artikel 12.4bis van de wegcode - terwijl het verkeer op de R16 denkt door te mogen rijden omdat ze groen kregen !

Gelukkig zijn de meeste fietsers snugger genoeg om de lichten voor de voetgangers te volgen - ook al zijn ze dat niet verplicht.

Op de foto zijn ook de dubbele pijlen te zien die suggereren dat het fietspad in beide richtingen gebruikt mag worden - een wegmarkering die nergens in de wegcode voorzien is.


Niets is wat het lijkt.

Aan de overzijde van dit kruispunt, ligt er helemaal géén fietspad langsheen de Mechelsesteenweg tussen het kruispunt met de R16 en het kruispunt met de eerstvolgende straat, de Beukenlaan.
Er staan daar noch verkeersborden D7 of D9, noch wegmarkeringen die een fietspad aangeven.
Niet richting Lier centrum, en evenmin richting Duffel.


Kruispunt Beukenlaan, kijkrichting Duffel
Mechelsesteenweg, kijkrichting Lier Centrum
Wat er ligt, is een verhoogde berm of zelfs trottoir die er door de kleur en manier van aanleggen in het verlengde van een fietspad, lijkt uit te zien als een fietspad, maar er geen is.
Fietsers op de Mechelsesteenweg, moeten tussen de Beukenlaan en de R16 in beide richtingen bijgevolg rechts op de rijbaan gaan rijden door het geflater van de wegbeheerder - de Stad Lier.
Fietsers worden hier vierkant misleid, en al spookrijdend rechtsreeks naar een overtreding geleid.


Doordat er geen fietspad verder loopt langs de Mechelsesteenweg na het kruispunt met de R16, mag de wegmarkering die het fietspad aangeeft dwars over de R16 er eigenlijk niet eens liggen !
(Artikel 16.1 tweede lid, MB 11/10/1976)

Fietspad dwars over R16, kijkrichting Duffel
Fietsers die vanuit Lier-Centrum richting Duffel rijden, mogen dit voor hen linksgelegen en enkel met wegmarkeringen aangeduid fietspad niet eens gebruiken.
Doen ze dat toch, overtreden ze Artikel 9.1.2.1° van de wegcode.
Een derde situatie waar fietsers direct naar een overtreding geleid worden.


Derde ?
Inderdaad, de derde, want voordat de fietsers vanuit Lier Centrum aan het fietspad komen, zijn ze al een verbodsbord C11 gepasseerd dat hen de toegang tot het kruispunt verbiedt:

C11 rechts op Mechelsesteenweg, kijkrichting Duffel
De F19 (éénrichtingsverkeer) hoort bij de Bosstraat, rechts
Het bord gaat doorgaans verscholen achter 2 rijen wachtende voertuigen, maar geldt over de ganse breedte van de Mechelsesteenweg - ook op het linksgelegen fake-fietspad.


maandag 8 september 2014

VSV Mobibus in Lier. Leert uw kinderen hoe het NIET moet.

De Mobibus van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde staat al een weekje in Lier.

In de voetgangerszone op de Grote Markt, waar een totaal parkeerverbod geldt.


Om daar te kunnen geraken, reed de Mobibus eerst nog een zone C21 in, waar een massabeperking geldt tot 3,5 ton - uitgezonderd laden en lossen.

Een autocar van dit formaat is aanzienlijk zwààrder dan 3,5 ton.
Laden en lossen kwam de Mobibus al evenmin doen.


Verkeersindoctrinatie voor uw kids.
Do as we say, not as we do.C21
Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.