donderdag 28 augustus 2014

Bredere fietspaden gaan echt niet helpen


Nieuwe fietspaden moeten breder en rechter worden aangelegd, bericht de VRT.

En dat zou komen door het toenemende aantal elektrische fietsen ???
Gek, want een elektrische fiets mag hooguit 25 km/u bollen.
Net de snelheid die een bromfiets klasse A al jàrenlang mag rijden op een fietspad.
Waar ze op de fietspaden toegelaten zijn, mogen bromfietsen klasse B zelfs 45 km/u.
Waarom zou er dan een probleem zijn met elektrische fietsen aan 25 km/u ?

De zwaarste fietsongevallen hebben natuurlijk helemaal niets te maken met de breedte van een fietspad, noch met de bochtstraal ervan.

Bij deze ongevallen worden doorgaans de voorrangsregels of voorrangsborden door één van beide weggebruikers overtreden.
Huh ? Voorrang ?
Juist ja, dat is dat detailke dat de Belgische politie nauwelijks of niet controleert.
De politie vindt dat te moeilijk.


Het aandeel bejaarden in deze statistieken, is absoluut zorgwekkend.
64 tot 74 jarige fietsers hebben 92% méér kans om bij een ongeval zwaargewond of gedood te worden.
Voor de 75 plussers is dat 122% ! (cijfers BIVV)


Gelukkig zijn de door de kenners voorgestelde oplossingen geniaal simpel:
  • Het BIVV zorgt voor slecht weer.
  • De Vlaamse regering zorgt voor bredere fietspaden - en verwijdert intussen volop fietspaden die een voorrangsweg dwarsen ! 
  • Het federale parlement zorgt voor nog dubieuzere, nog complexere voorrangsregels.

Volgend jaar kan men dan weer vaststellen dat er relatief gezien alweer honderden verkeersdoden méér vallen dan in bijvoorbeeld Nederland.

Een nul-beleid leidt uiteraard tot nul-resultaten.

Go for zero !
Zéro resultaat helaas ...

vrijdag 22 augustus 2014

Voorrang: geen prioriteit voor politie.


Voorrang houdt in dat 2 of meer weggebruikers onderling op ramkoers liggen.

Wanneer de voorrang niet correct verleend wordt, ontstaat meteen een acuut risico op een ongeval.

Een weldenkend mens zou verwachten dat de politie bij de verkeershandhaving veel aandacht zou besteden aan het correct naleven van de voorrang.
Maar blijkbaar niet.

VTM Nieuws beeldfragment over voorrang van rechts
Dezelfde dag nog valt er in Overpelt een fietsdode op wat volgens Google Streetview een kruispunt met voorrang van rechts is !


Een weldenkend mens zou ook verwachten dat de politici bij het maken van verkeerswetgeving veel aandacht zouden besteden aan de voorrang.
Maar dat is ook niet het geval.


Een weldenkend mens zou eveneens verwachten dat de wegbeheerders veel aandacht zouden besteden aan de voorrangsituatie bij de inrichting van de wegen.
Maar dat blijkt al evenmin het geval te zijn.

woensdag 20 augustus 2014

zondag 17 augustus 2014

Hoevenen: 355 PVs ... wegens onwettig geplaatst voorrangsbord

355 boetes voor negeren stopbord meldde GvA op 13 augustus.

"Eindelijk een PolitieZone die aandacht besteedt aan de voorrangsregels en -borden" denk je dan.
Verkeerd gedacht.

De gemeente Stabroek liet op het kruispunt van Ettenhoven en Dijkstraat in Hoevenen, voorrangsborden B5 [STOP] plaatsen om het verkeer komende vanaf de A12 voorrang te geven en te vermijden dat er daar een file ontstaat tot op de A12.

Alleen is het verboden om een voorrangsbord B5 te plaatsen wanneer er voldoende zicht is op het kruispunt om voorrang te kunnen verlenen zonder daarbij noodzakelijk te moeten stoppen.
En laat dat nu net het geval zijn op dit kruispunt.

8.3 Verkeersbord B5. Stoppen en voorrang verlenen.

1° Dit verkeersbord mag slechts geplaatst worden :

a) indien, ingevolge de plaatsgesteldheid, het uitzicht zodanig beperkt is dat de bestuurders geen voorrang zouden kunnen verlenen zonder te moeten stoppen;

Noch de burgemeester, noch de bevoegde schepen, noch de betrokken PZ vonden het nodig te reageren wanneer zij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht werden.
Verwonderlijk is dat niet.
Het is de standaard-reactie wanneer een overheid op haar inbreuken gewezen wordt.

Maar in een vervolgartikel op GvA valt toch al wat te lezen.

Commissaris Tom De Gent van Politiezone Noord :
“Het Vlaams Gewest bekeek de aanpassing en zette het licht op groen.”

Volgens het gezegde, verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.
Hier dekt de pot de ketel in, en zien ze beide zwart.
 Niet meteen een goede referentie dus.

"Het gemeentebestuur blijft bij zijn beslissing",  aldus schepen Jacques De Swaene (N-VA) “Omdat het verkeer aan Ettenhoven nu kan doorstromen, verdwijnt de levensgevaarlijke file op de pechstrook van de A12.”

Blijkbaar beseft de schepen niet dat hetzelfde resultaat ook op een perfect reglementaire wijze kan bekomen worden.


Opvallend : geen van beide weerlegt de melding inhoudelijk !


De beslissing van het CBS van Stabroek om de aangepaste voorrangsregeling in te voeren. (PDF)

Start !

De overheid wijst maar al te graag met een kijvende vinger naar de weggebruiker, en inkasseert jaar na jaar recordbedragen aan boetes voor verkeersinbreuken.
Desondanks blijft het barslecht gesteld met de verkeersveiligheid - en verkeersleefbaarheid - in België.

Vergeleken met de buurlanden, hebben we meer dan 300 verkeersdoden "extra".
Vergeleken met de EU, zakt België steeds verder weg in de rangorde van verkeersveiligste landen.
Duidelijke tekenen dat het Belgische verkeersbeleid niet werkt.
Maar het beleid wordt niet bijgestuurd.

Wegwanbeheer.be kijkt dan ook de andere kant op :

Hoe leven de overheden zelf de verkeerswetgeving na ?
Hoe zinnig of onzinnig is de verkeerswetgeving ?
Hoe zinnig of onzinnig is het vervolgingsbeleid ?
En welke effecten heeft dat op de verkeersonveiligheid ?

Maar wat ik daar zie, heeft me NIET blij gemaakt.

U leest het verder op deze blog.