dinsdag 12 mei 2015

Heraanleg Mechelsesteenweg in Lier, anno 2015

De schone Vlaamse theorie :

Vademecum Voetgangersvoorzieningen 
Hoofdstuk 4 4.2 Trottoirs

Het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer legt normen op voor de aanleg van nieuwe wegen of voetpaden of bij werken die enige invloed hebben op de nuttige breedte van de weg voor voetgangersverkeer of het voetpad.

 1. De inrichtingsprincipes voorzien in het besluit van 29 april 1997 betreffende wegen voor voetgangersverkeer:
  • −  een obstakelvrije loopweg van minstens 1 meter;
  • −  wegen van voetgangersverkeer die breder zijn dan 2 meter moeten een vrije ruimte hebben
   van minstens 1,5 meter;
  • −  bij een breedte tussen 1,5 en 2 meter mag slechts 0,5 meter worden ingenomen door obstakels;
  • −  wegen van voetgangersverkeer die minder dan 1,5 meter breed zijn mogen alleen aangelegd worden in straten met een rooilijnbreedte van minder dan 9 meter;
  • −  een vrije hoogte van minstens 2,1 meter;
  • −  naargelang de niveauverschillen worden de maximale hellingsbanen bepaald van de wegen voor voetgangersverkeer en, aan oversteekplaatsen, tussen de wegen voor voetgangersverkeer en de rijbaan.

De onwaarschijnlijke praktijk in Lier, anno 2015, op de Mechelsesteenweg  :

50cm vrije ruimte
amper 30cm vrije ruimte

Dit is helaas geen al jarenlang bestaande situatie die men nu bij een heraanleg gaat wegwerken.

Dit is een toestand die nu, anno 2015, bij een heraanleg gecreëerd wordt omdat de Stad Lier mordicus een extra rijstrook wil aanbrengen !

Wie de laatste link opent, leest daar :
"Afslagstroken Mechelsesteenweg noodzakelijk voor leefbare en veilige straat"

En dan noemt men mij wel eens cynisch ...
Dat rode streepje links, op zijn best 180cm breed, moet doorgaan voor een dubbelrichtingsfietspad met HOGE verkeersintensiteit !
Met voorbij de bushalte enkel de boordsteen als afscheiding van de rijbaan.


Het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen gaat uit van 250 cm en 100 cm schuwafstand van autoverkeer.


Lier was kandidaat Fietsstad 2015.
(Neen, dat is géén grap !)
Uiteraard zonder succes, de stad werd zelfs niet eens genomineerd.
In 2018, na nog meer van deze fratsen, volgt ongetwijfeld een herhaling van dit scenario.