woensdag 12 november 2014

Lier, werf R16: Vijfde keer, goede keer ?

Situatiekaart

Na vier (4 !) ingebrekestellingen is de Vlaamse overheid wakker geschoten :-)


De Lierse bebouwde kom is opnieuw aan alle in- en uitgangen gesignaleerd.


De niet-reglementaire en snel vervagende oranje wegmarkeringen zijn intussen vervangen door beter zichtbare witte wegmarkeringen. Ze zijn daarbij misschien zelfs een tikje te hevig geweest, want ook de wel toegelaten oranje wegmarkeringen om voorlopige rijstroken aan te geven, zijn verdwenen.


Fietsers mogen terug op de Lintsesteenweg rijden richting Carrefour, en op de Mechelsesteenweg richting Duffel - enfin, bijna toch ...

Op de Mechelsesteenweg staat er ter hoogte van de Oudstrijderslaan nog 1 verbodsbord C1 (zonder onderbord met uitzonderingen) dat de fietsers verbiedt richting Duffel te rijden.

C1, Mechelsesteenweg richting Duffel, thv OudstrijderslaanOp de werf op de R16 (Ring rond Lier) zijn de keerlussen langer gemaakt, en voorzien van een aparte rijstrook voor het uitvoegend verkeer, zodat het doorgaande verkeer niet meer gehinderd wordt door voertuigen die aanzienlijk moesten vertragen om de keerlus te kunnen gebruiken.

© http://www.wegenenverkeer.be
De langere uit- en invoegstroken, leveren ook meer bufferruimte op zodat file in de éne rijrichting de andere rijrichting niet of minder snel blokkeert.
Hopelijk vermindert hierdoor ook het illegaal omkeren - spookrijden doorheen de keerlus  ! - om zo de werfzone te ontlopen.Hoewel intussen al vele inbreuken verdwenen zijn, blijven er nog altijd een paar problematische kruispunten waar telkens de voorrangssituatie volledig de mist in gaat ...


Kruispunt Mechelsesteenweg en Lintsesteenweg

Welke voorrangsregeling de Vlaamse overheid op dit kruispunt wil bereiken weet ik eerlijk gezegd ook niet.

Op de Mechelsesteenweg komende vanuit Duffel, staat er enkel een onderbord (!) dat een afbuigend voorrangstraject aangeeft:

Mechelsesteenweg, kijkrichting Lier centrum, onderbord type VII


Alleen hoort zo'n onderbord, zoals de naam suggereert, verplicht onder een voorrangsbord te hangen en niet op zichzelf te staan.
Het voorrangsbord B15 op de Mechelsesteenweg staat een paar 10-tallen meters eerder, en is om één of andere reden afgedekt :

Afgedekte B15, Mechelsesteenweg richting Lier centrum


Op de Lintsesteenweg staat dan weer een voorrangsbord B5 (STOP) wat hier enkel mag geplaatst worden indien de dwarsweg voorrang krijgt dmv voorrangsborden B15 of B9 .

B5, Lintsesteenweg richting Lier centrum
Een onderbord om een eventueel afbuigend voorrangstraject aan te geven ontbreekt hier.
De voorrang op een afbuigend voorrangstraject moet uiteraard dezelfde zijn in beide rijrichtingen.
Een B5 (STOP) klopt hier dan ook niet.Verkeer dat van de R16 komt en richting Lint wil, heeft dan weer een voorrangsbord B1, zonder onderbord om een voorrangstraject aan te geven.

B1, afslag R16 naar Lintsesteenweg, voor herschilderen wegmarkering


Het is nogal gek om hier een afbuigend voorrangstraject in te voeren, van Mechelsesteenweg naar Lintsesteenweg richting Lint - en voor de fietsers ook in de andere richting van Lintsesteenweg naar Mechelsesteenweg richting Duffel.

Om te beginnen wijkt dat af van de voorgaande voorrangssituatie waar de weggebruikers aan gewend zijn - en weggebruikers zijn gewoontedieren.
Het grootste deel van de verkeersstroom vanuit Duffel, gaat ook rechtdoor naar de R16, en niet naar links richting Lint.
Bovenal zou dit leiden tot een behoorlijk gevaarlijke situatie voor fietsers die het voorrangstraject volgen, en daarbij dus de grootste verkeersstroom moeten dwarsen.

Aangezien er zowel voor als na het kruispunt een fietspad loopt op beide wegen, zou dit fietspad ook verplicht moeten doorlopen langsheen het afbuigend voorrangstraject - maar hiervoor is niets voorzien.
Kruispunt Lintsesteenweg en Oudstrijderslaan

Zelfde onduidelijke voorrangsscenario vanuit alle 3 richtingen.

Op de Lintsesteenweg richting Lint, een alleenstaand onderbord type VIII en een afgedekt, in de struiken verstopt voorrangsbord B15.

Lintsesteenweg, afgedekte B15 en apart onderbord type VIII (voorrangstraject)


Op de Lintsesteenweg richting Lier centrum, een B1 zonder onderbord om het voorrangstraject aan te geven.
Het voorrangsbord legt voorrang op tegenover het dwarsverkeer, maar zonder onderbord met afbuigend voorrangstraject niet tegenover afslaande tegenliggers.

Lintsesteenweg, B1 zonder voorrangstraject


Fietsers mogen in de Oudstrijderslaan nu ook van Mechelsesteenweg richting Lintsesteenweg rijden (Beperkt EénrichtingsVerkeer) ipv dat ze om moeten rijden.
Maar aan het kruispunt met de Lintsesteenweg is hun voorrang dan een groot vraagteken.

De bestaande B1 is afgedekt - dat moet ook indien het afbuigend voorrangstraject van Lintsesteenweg naar Oudstrijderslaan zou lopen - maar een voorrangsbord B15 en een onderbord type VIII ontbreken hier om dat ook zo op te leggen.Kruispunt Mechelsesteenweg en Oudstrijderslaan

Driemaal is scheepsrecht zeker ?
Ook hier hetzelfde onduidelijke voorrangsscenario.


In de Oudstrijderslaan is een B15 met onderbord type VIII geplaatst om een afbuigend voorrangstraject aan te geven.Op de Mechelsesteenweg richting Lier Centrum, ontbreekt echter dat onderbord bij het voorrangsbord B1.

B1 Mechelsesteenweg richting Lier centrum, thv Oudstrijderslaan

Op de Mechelsesteenweg, richting Duffel, heb ik tussen de Rode Kruislaan en de Oudstrijderslaan geen voorrangsbord B15 teruggevonden hoewel dat er nog zou moeten staan van voor de werken begonnen (B15 was in september 2013 al verdwenen op Google Streetview)... en evenmin een onderbord type VIII om het afbuigend voorrangstraject aan te geven.

Mechelsesteenweg richtig Duffel, thv Rode Kruislaan
Kruispunt Mechelsesteenweg met Bosstraat

Hier is het aanwijzingsbord F19 verdwenen dat het éénrichtingsverkeer in dat deel van de Bosstraat aangeeft ...

F19

Geen opmerkingen:

Een reactie posten