dinsdag 7 oktober 2014

Lier, werf R16: Nieuwe fase. Nieuwe overtredingen. En veel !

Terwijl de pers vooral de verkeersellende ziet op en rond de ring rond Lier (situatiekaartje), ziet WegWanBeheer.be een hoop onveilige situaties en overtredingen tegen de regelgeving inzake het plaatsen van verkeerstekens.

Dacht u misschien dat deze werf er goed uit zag ?
Think again.
De werf mag er fraai, doordacht, misschien zelfs indrukwekkend uitzien - van zodra men de verkeerswetgeving naast de realiteit legt, blijft er niets van overeind.


Dinsdagmorgen is een derde (!) ingebrekestelling vertrokken naar de Vlaamse overheid, de burgemeester, de korpschef van de Lierse politie, en verkeerssignalisatiebedrijf VBG.

Met de nieuwe inrichting van de werf, zijn de laatste van de vorige reeks inbreuken verdwenen.
Maar geen nood, er zijn er meer dan genoeg andere in de plaats gekomen.
Zo'n 22 in totaal, waarvan er meerdere op meerdere plaatsen herhaald worden.


Kleurboekje
Oranje fietsoversteekplaats en haaietanden
Oranje voorsorteringspijlen
Oranje rijstrookverminderingspijl en verdrijvingsvlak
Oudstrijderslaan
Wegmarkering in geel, die een niet geplaatst voorrangsbord B17 "herhaalt"
Verschillende wegmarkeringen zijn aangebracht in oranje-gele kleur.
Dat lijkt best fraai op droog, zwart asfalt.
Maar bij regen en in het donker is het al veel minder fraai, en vooral minder zichtbaar.
Kijken we echter naar de wegcode, dan is hier helemaal niets fraais meer aan.

Oranje wegmarkeringen zijn in de wegcode uitsluitend toegelaten voor het aangeven van voorlopige rijstroken.
Al deze wegmarkeringen moeten verplicht in het wit aangebracht worden.
De oranje (zelfs eerder gele) wegmarkeringen voldoen niet aan de vereisten van Artikel 5 .
Wie al eens een PV krijgt, weet tot zijn scha en schande dat Artikel 5 mee vermeld wordt bij elke overtreding van een verkeersteken.
Deze wegmarkeringen zijn dus niet bindend voor de weggebruikers.Fietser mag ik over steken, neen of neen ?

Tussen de Ringenhofweg en de Elzenlaan, werden er speciaal 2 fietsoversteekplaatsen over de R16 aangelegd om (brom)fietsers rond de werf te leiden.
Hoe men daar moet geraken, is blijkbaar nog niet voor alle fietsers even duidelijk.

Maandagmiddag al werkten de drukknoppen niet, die fietsers de mogelijkheid moeten geven om de lichten voor hen op groen te zetten en over te steken.
Fietsers stonden er dan ook eindeloos voor rood langs de kant van de Ringenhofweg.

Aan de kant van de Elzenlaan, stond maandagmiddag het verkeerslicht voor de fietsers op knipperlicht, terwijl verkeer op de R16 groen had.
Dit is een situatie die niet mag voorkomen (Artikel 61.3.2), en wijst er op dat de verplichte veiligheidsinrichting van deze lichten (Artikel 3.1.2) niet werkt(e).Knipperlicht, op het goeie moment

Terwijl er overal op de R16 en de Mechelsesteenweg hopen verbodsborden C9 en C11 staan om (brom)fietsers te weren, kan en mag men aan de oversteekplaatsen probleemloos de omleidingswegen rond de werf oprijden.
Bizar. Onveilig ook. Maar geen overtreding.

De gevaarsborden A25 en A33 die waarschuwen voor de oversteekplaatsen en verkeerslichten, staan niet op de voorziene 150m van het gevaar, en de werkelijke afstand is evenmin aangeduid - nochtans een verplichting uit Artikel 66.2 .


A25 en A33 rechts, te kort bij oversteekplaats
Rijrichting naar Mechelsesteenweg

Voor wie richting Aarschotsesteenweg rijdt, staan deze gevaarsborden links ipv rechts zoals verplicht.
Een overtreding van Artikel 66.1 .
Maandagavond stonden ze zelfs 90° weggedraaid van de naderende bestuurders.

A25 en A33 linksgeplaatst, te kort bij oversteekplaats
rijrichting naar Aarschotsesteenweg


Langs de Mechelsesteenweg ligt een dubbelrichtingsfietspad tussen Lier en Duffel.
Al jarenlang slecht gesignaleerd, maar kom,  het ligt er ...

Door de nu aangebrachte signalisatie mogen fietsers dat fietspad plots niet meer gebruiken in de richting van Duffel (dus wég rijdend van de werken !) tussen de aansluiting van de Mechelsesteenweg met de Ring R16, en de Oudstrijderslaan.

F19 richting Lier centrum
C1 richting Duffel


Gek genoeg mogen ze nog wél naar de werf toe rijden, waar ze dan de Lintsesteenweg opgestuurd worden, waar het fietspad deels "verdwenen" is (niet meer aangeduid), waar veel verkeer van de R16 komt, maar geen voorrangsborden op de Lintsesteenweg staan.


Bebouwde kom zonder grenzenDe Lierse bebouwde kom is al sinds 23 september 2014 niet meer correct afgesloten aan alle in- en uitgangen er van.
Dat is half-zijn-gat aangepast, zoals we dat in 't Schoon Liers zeggen, maar nog steeds niet in orde.

WegWanBeheer doet voortaan ook aan waarzeggerij !

Op 27 september werd Schepen Bert Wollants verwittigd dat dezelfde situatie zich ook zou voordoen aan de bovenstaande oversteekplaatsen voor (brom)fietsers.
En aldus geschiedde ...

Of men al dan niet in een bebouwde kom rond brommert, heeft gevolgen voor de correcte plaats van de bromfietsers op de openbare weg.

Elzenlaan, in- en uitgang bebouwde kom, maar zonder borden


Voorrang of geen voorrang, that's the question


Wanneer er niet netjes voorrang verleend wordt, bestaat er een grote kans dat er een paar weggebruikers op elkaar knallen.
Wie dacht dat de overheid de voorrangsborden dan ook zeer zorgvuldig zou plaatsen, is nog erg verkeersnaïef.


Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Oudstrijderslaan, staat in beide richtingen een voorrangsbord B1.
Lastig natuurlijk, als iedereen voorrang moet verlenen en niemand voorrang heeft.
En een overtreding op Artikel 8.1.2 .
(Volgens eerdere arresten van het Hof van Cassatie geldt de voorrang van rechts in dit geval.)


Mechelsesteenweg thv Oudstrijderslaan
Oudstrijderslaan

De R16, ring rond Lier, is een voorrangsweg aangegeven met voorrangsborden B9.

Alleen worden de voorrangsborden B9 niet meer herhaald na de nieuw gevormde kruispunten van de R16 met de Mechelsesteenweg.
Dat is nochtans verplicht wegens Artikel 8.5.1


In plaats dat het voorrangsbord B9 herhaald wordt na het kruispunt, staan er op ongeveer die plaats voorrangsborden B1 - die net verplichten voorrang te verlenen !

Deze voorrangsborden zijn bedoeld om verkeer dat van de Mechelsesteenweg de R16 op rijdt, voorrang te doen verlenen, maar staan naast de rijbaan van de R16 ipv op de Mechelsesteenweg.

 
B1 naast rijbaan R16, kant Duffel

B1 naast rijbaan R16, kant stadscentrum, geplaatst voorbij de invoegstrook

Door het niet plaatsen van de voorrangsborden B9 na het kruispunt, en de foutieve plaatsing van de voorrangsborden B1 langsheen de "voorrangsweg" R16, ontstaan er ook problemen met de voorrangsregeling op de daarop volgende kruispunten van de R16 met de Boomlaarstraat (B1) waar géén verkeerslichten staan,  en de Aarschotsesteenweg/N10 (B5 STOP) , een ander zwart punt waar de verkeerslichten gelukkig nog een oplossing brengen.


Op het kruispunt van de Lintsesteenweg en de Oudstrijderslaan, staat ook weer op beide wegen een B1, maar nog gekker is wat er op de Lintsesteenweg staat :
Het bestaande bord B15 dat voorrang verleent ... en een paar meter verder een vers bijgeplaatst bord B1 dat de voorrang afneemt !
Wat zal het zijn ?

Lintsesteenweg by night: B15 en B1 voor hetzelfde kruispunt


A bridge over troubled asphalt

Ter hoogte van Carrefour zijn er over de rijbanen van de R16, 2 bruggen aangebracht voor de voetgangers.
Blijkbaar voorziet men daar wel een gevaar, wat mag blijken uit de borden die er geplaatst zijn vlak bij de voetgangersbruggen:

Voetgangersbrug over R16

Alleen: om gevaar te signaleren bestaan er uiteraard gevaarsborden.
Deze voorziene verkeerstekens dienen dan ook verplicht gebruikt te worden.
En op een afstand (nominaal 150m) van het gevaar te staan, zodat een bestuurder tijdig gewaarschuwd wordt en zijn rijgedrag kan aanpassen als dat nodig is.

Het grootste gevaar lijkt vooral om tot daar te geraken langheen de smalle richel naast de betonnen Jerseys.

Of om op of af de andere voetgangersbrug (kant Carrefour) te geraken voor wie al een dagje ouder wordt:Stevige helling voetgangersbrug, kant Carrefour

Het uitzicht is wel leuk van daarboven.Geen opmerkingen:

Een reactie posten