zondag 12 oktober 2014

Lier, werf R16: Zelfs bij aanpassingen loopt het verkeerd

Update 11 november 2014


Eigenlijk is het niet te snappen.


Je geeft de wegbeheerder de pap in de mond wat er mis is met de signalisatie op en rond een werf, met alle relevante verkeerswetgeving er bij, en dan nog slaagt men er niet in de gemelde overtredingen recht te zetten zonder er nieuwe bij te maken.
Dat is wegbeheer in Vlaanderen, in 2014.


Na de derde ingebrekestelling, een week geleden, zijn er amper een paar kleine aanpassingen gebeurd. Die leidden echter allemaal weer tot nieuwe overtredingen.


Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Oudstrijderslaan (kaartje) stond op beide wegen hetzelfde voorrangsbord (B1). Dat mag uiteraard niet, en het bord B1 in de Oudstrijderslaan is nu afgedekt. Alleen: er is geen bord voor in de plaats gekomen dat bestuurders hier voorrang geeft, en dat is verplicht (Artikel 8.1.2°).
12/10 : Oudstrijderslaan, B1 afgedekt, verder geen voorrangsbord

Soms kan het blijkbaar toch wat sneller gaan met de aanpassingen :
Maandagnamiddag 13 oktober was er een voorrangsbord B15 geplaatst in de Oudstrijderslaan.

13/10 : Oudstrijderslaan, B15 geplaatst
Helaas krijgen de bestuurders die de Oudstrijderslaan uitrijden meestal nog steeds geen voorrang van de bestuurders op de N14 / Mechelsesteenweg.Het voorrangsbord B1 op de Mechelsesteenweg, is bovendien nog steeds niet aangekondigd door een voorrangsbord B3 zoals verplicht (Artikel 8.2.1°).

Doordat
- de aanwezigheid van het voorrangsbord bord B1 niet aangekondigd wordt;
- het voorrangsbord zelf niet bijster goed zichtbaar staat, in een bocht, en meestal tussen geparkeerde voertuigen;
- het bord B1 pas zichtbaar wordt van op ongeveer 50m , in het beste geval;
- de voorrangsregeling tegenovergesteld is aan de voordien bestaande voorrangssituatie;

wordt hier in de praktijk vaker niet dan wel voorrang verleend door verkeer komende vanuit de richting Duffel. Best gevaarlijk.


Aan de andere kant van de Oudstrijderslaan, is er op de Lintsesteenweg voor het verkeer rijdend richting Lint een afbuigend voorrangstraject voorzien voor wie de Oudstrijderslaan wil indraaien.

Lintsesteenweg,  richting Lint, thv Oudstrijderslaan

Maar : Dat blauwe bord moet verplicht onder het (half verscholen) voorrangsbord B15 hangen.

Een aangepast onderbord moet in dat geval onder de andere voorrangsborden op het kruispunt aangebracht worden, om iedereen duidelijk te maken hoe het voorrangstraject loopt - wat hier niet gebeurd is.
De verwachte voorrangsregeling is immers tegenovergesteld met en zonder onderbord dat het voorrangstraject aangeeft.Lintsesteenweg, kijkrichting Lier, thv Oudstrijderslaan
B1 zonder verplicht onderbord met voorrangstraject, rechts de intussen afgedekte B15

Vanop de Lintsesteenweg, moet men verplicht de Oudstrijderslaan indraaien. (foto boven)
Vrachtwagenbestuurders met een voertuig of sleep langer dan 8m worden daar echter plots geconfronteerd met een verbodsbord C25 om de Oudstrijderslaan in te draaien, zonder dat zij een alternatieve weg kunnen volgen.

C25, 8m max. lengte, Oudstrijderslaan
In zo'n geval moet dit verbodsbord vooraf aangekondigd worden (Artikel 9.4.1°), wat niet gebeurd is.Bij het oprijden van de R16 (voorrangsweg) vanop de Mechelsesteenweg, kant stadscentrum, is de aansluiting tussen beide wegen aangepast.
De tijdelijke invoegstrook langs de R16 is alweer verdwenen, in plaats daarvan is er nu een directe aansluiting :


Aansluiting Mechelsesteenweh op R16, kant stadscentrum

Daarbij is het verplichte voorrangsbord B1 echter niet geplaatst op de Mechelsesteenweg.
De dwarsstreep met haaietanden, is in oranje-gele verf geschilderd ipv zoals verplicht in wit.


Maar ... eigenlijk mag geen enkele bestuurder tot daar geraken  :-)
Een gebodsbord D1 verplicht hen vlak voor de R16 de smalle Bosstraat in te draaien !

D1 op Mechelsesteenweg, vlak voor kruispunt Bosstraat rechts

Via de Bosstraat, rijdt men intussen al 3 weken opnieuw de Lierse bebouwde kom in zonder dat men daarbij een verkeersbord F1 passeert dat het begin van de bebouwde kom moet aangeven.


Het bord F19 dat het éénrichtingsverkeer in de Bosstraat aangaf, is om onduidelijke reden afgedekt én omgedraaid.
Doordat er in de andere richting een verbodsbord C1 staat, moet het bord F19 echter verplicht geplaatst worden (Artikel 9.1.1°) .

Links:F19 afgedekt, gedraaid - rechts C1


Geen opmerkingen:

Een reactie posten