maandag 13 oktober 2014

Lier, werf N14: Mechelsesteenweg x Hoog-Lachenen

Andere werf - 1 van 3 gelijktijdige werven op de Mechelsesteenweg / N14 in Lier - zelfde miserie ...

Situatie-kaartje

Waar er op de werf rond het kruispunt met de R16 nogal kwistig met de oranje-gele verf omgesprongen wordt, hadden voorlopige wegmarkeringen hier niet misstaan om de te volgen rijstrook naar de linker helft van de rijbaan te leiden.

Nu moet iedere bestuurder daar een doorlopende streep overschrijden (derde graads overtreding !) en links daarvan gaan rijden, terwijl er op die plaats nog geen enkele aanduiding is dat er éénrichtingsverkeer geldt, hoewel verplicht.

N14, nadering werf, richting Lier


Terwijl het wettelijk verplichte gevaarsbord A25 niet geplaatst is, 150m vooraf, staat er pal ter hoogte van een oversteekplaats voor bromfietsers een gevaarsbord A51 op een oranje ondergrond, met vermelding "Overstekende fietsers" .
Uiteraard dient hier het in de wegcode voorziene gevaarsbord A25 gebruikt te worden.

A51, gebruikt ipv A25, vlak bij de oversteekplaats ipv op 150m

De (brom)fietsoversteekplaats is gemarkeerd met een oranje-gele wegmarkering, in plaats van de in de wegcode voorziene en verplichte witte wegmarkering.

Oranje wegmarkeringen zijn uitsluitend toegelaten voor de markering van voorlopige rijstroken.
Op het moment dat deze foto's genomen werden (5/10), stond er geen voorrangsbord B1 bij deze haaietanden-markering. Dat lag in de berm. Momenteel (12/10) staat het er wel.


Dit moet dus een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad voorstellen.
Een regelrechte schande, en in bijzonder schril contrast met de moeite die er een paar kilometer verderop langs de R16 gedaan werd om tijdelijke rijbanen te voorzien.

Richting Lier is deze onveilige "dirttrack" bovendien nergens als fietspad aangeduid.

dubbelrichtings"fietspad" kijkrichting Duffel
dubbelrichtings"fietspad" kijkrichting Duffel


Verbodsbord C31 zonder uitzondering voor fietsers - er is echter geen enkele reden waarom zij niet zouden mogen afslaan naar Hoog-Lachenen.

Iets verderop staat F19 die éénrichtingsverkeer aangeeft, zonder onderbord dat er op wijst dat fietsers toegelaten worden in beide richtingen.

N14 thv kruispunt Hoog-Lachenen, kijkrichting Lier

Hoewel er geen duidelijke reden is om dat ook voor fietsers te verbieden terwijl er gewerkt wordt aan de andere zijde van de N14, is er een toegangsverbod voor alle bestuurders van Hoog-Lachenen naar de N14.
De weg is er evenwel vrij, en het verbodsbord C3 wordt dan ook vaak overtreden.


C3, Hoog-Lachenen


Fietsers die vanuit Lier richting Duffel rijden, werden op 5 oktober net voor het kruispunt met Hoog-Lachenen plots geconfronteerd met een verbodsbord C3 dat hen verbiedt verder te rijden.
Waarom ???

C3 op N14 thv Hoog-Lachenen


Toegang tot containerpark Ivarem.

B1 met waarschuwing voor fietsers in beide richtingen, maar gecombineerd met een B5 (STOP) zonder deze waarschuwing ?
Het verbodsbord C31 dat iedereen verbiedt rechts af te slaan, geldt niet door de plaatsing er van aan de overzijde van de dwarsrijbaan. Om te gelden, moet het verbodsbord C31 op de weg van / naar het containerpark staan, en dan uiteraard een uitzondering voor fietsers krijgen.Bovendien staan er op de N14 / Mechelsesteenweg in de richting van Lier centrum, vanaf een zijwegje (ook Mechelsesteenweg) links voor de Lachenenbeek, geen voorrangsborden meer die de weggebruikers op de Mechelsesteenweg voorrang verlenen op de kruispunten met Hoog-Lachenen of het Ivarem containerpark .


Oversteekplaats naar nergens ...

Oversteekplaats voor fietsers tussen toegang containerpark en Maaikeneveld.
Aangebracht met oranje-gele verf ipv als een verplicht witte wegmarkering.

5 oktober 2014

De oversteekplaats leidt nergens heen, of in het slechtste geval naar het ziekenhuis.
Momenteel ligt er aan de overzijde zelfs geen beton meer.

13 oktober 2014


Aanwijzingsbord F50 dat de oversteekplaats aangeeft, maar een eind voorbij de markering van de oversteekplaats geplaatst is.
Deze oversteekplaats is evenmin vooraf aangegeven met een gevaarsbord A25, hoewel verplicht.

Het gevaarsbord A39 dat aangeeft dat er terug verkeer in 2 richtingen toegelaten is, geplaatst thv Maaikeneveld, dus feitelijk op de plaats waar het tweerichtingsverkeer ingaat, ipv 150m vooraf, en zonder afstandaanduiding dmv een onderbord.
Hoewel fietsverkeer in beide richtingen toegestaan zou moeten zijn, staat er momenteel vlak voor én vlak na het kruispunt met Maaikeneveld rechts van de Mechelsesteenweg (rijrichting Duffel) een verbodsbord C3 dat alle bestuurders de toegang verbiedt !

In principe moet dat verbod zelfs in beide richtingen gelden, terwijl er verkeer toegelaten is vanuit Maaikeneveld richting Lier centrum.

C3, vlak voor kruispunt N14 x Maaikeneveld

C3, vlak na kruispunt N14 x MaaikeneveldOp 5 oktober stond het verbodsbord C3 midden op de rijbaan, rechts van de plaats waar de fietsers naar de halve oversteekplaats moesten rijden:

C3, kijkrichting Duffel (5/10)


Het bordje dat het dubbelrichtings fietspad aangeeft, staat pas een paar tientallen meter voorbij het kruispunt met het Maaikeneveld, richting Duffel :

De parkeerverboden E3 zijn ook redelijk dwaas, geplaatst in de verkeerde richting.
Vanuit de richting Duffel, is het dubbelrichtingsfietspad niet aangegeven langs de N14 na het kruispuunt met Hoog-Lachenen.
Men mag vanuit de andere richting dus parkeren links naast de rijbaan (wegens éénrichtingsverkeer) !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten