zondag 17 augustus 2014

Hoevenen: 355 PVs ... wegens onwettig geplaatst voorrangsbord

355 boetes voor negeren stopbord meldde GvA op 13 augustus.

"Eindelijk een PolitieZone die aandacht besteedt aan de voorrangsregels en -borden" denk je dan.
Verkeerd gedacht.

De gemeente Stabroek liet op het kruispunt van Ettenhoven en Dijkstraat in Hoevenen, voorrangsborden B5 [STOP] plaatsen om het verkeer komende vanaf de A12 voorrang te geven en te vermijden dat er daar een file ontstaat tot op de A12.

Alleen is het verboden om een voorrangsbord B5 te plaatsen wanneer er voldoende zicht is op het kruispunt om voorrang te kunnen verlenen zonder daarbij noodzakelijk te moeten stoppen.
En laat dat nu net het geval zijn op dit kruispunt.

8.3 Verkeersbord B5. Stoppen en voorrang verlenen.

1° Dit verkeersbord mag slechts geplaatst worden :

a) indien, ingevolge de plaatsgesteldheid, het uitzicht zodanig beperkt is dat de bestuurders geen voorrang zouden kunnen verlenen zonder te moeten stoppen;

Noch de burgemeester, noch de bevoegde schepen, noch de betrokken PZ vonden het nodig te reageren wanneer zij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht werden.
Verwonderlijk is dat niet.
Het is de standaard-reactie wanneer een overheid op haar inbreuken gewezen wordt.

Maar in een vervolgartikel op GvA valt toch al wat te lezen.

Commissaris Tom De Gent van Politiezone Noord :
“Het Vlaams Gewest bekeek de aanpassing en zette het licht op groen.”

Volgens het gezegde, verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.
Hier dekt de pot de ketel in, en zien ze beide zwart.
 Niet meteen een goede referentie dus.

"Het gemeentebestuur blijft bij zijn beslissing",  aldus schepen Jacques De Swaene (N-VA) “Omdat het verkeer aan Ettenhoven nu kan doorstromen, verdwijnt de levensgevaarlijke file op de pechstrook van de A12.”

Blijkbaar beseft de schepen niet dat hetzelfde resultaat ook op een perfect reglementaire wijze kan bekomen worden.


Opvallend : geen van beide weerlegt de melding inhoudelijk !


De beslissing van het CBS van Stabroek om de aangepaste voorrangsregeling in te voeren. (PDF)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten